W Bobrzy o przeciwdziałaniu rakowi piersi

Z zainteresowaniem lokalnej społeczności spotkał się pokaz edukacyjno-profilaktyczny, podczas którego wszystkie panie mogły samodzielnie wykonać badanie na specjalnych fantomach. Ponadto, wychodząc na przeciw inicjatywie Zespołu Ludowego „Bobrzanki” oraz miejscowemu kołu gospodyń wiejskich, zaplanowano kolejne spotkania informacyjne. Wszyscy zostali poinformowani, że badania mammograficzne mogą wykonać bezpłatnie, a transport do placówek zostanie im zapewniony w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”.